Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Aktualności » Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W Szkole Podstawowej w Czernej rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z harmonogramem czynności i terminów wskazanymi w zarządzeniu Burmistrza Nowogrodźca nr 9/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku.

1. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego-
termin 01-05.02.2021 r.

2. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego- termin 15.02.-05.03.2021 r.

3. Zgłoszenie dziecka do klasy I zgodnie z obwodem szkoły- termin 01-26.02.2021 r.

4.Zapisy dziecka do klasy I zamieszkałych poza obwodem szkoły- termin 08-12.03.2021 r.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 na podstawie dowodu osobistego rodziców.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną wniosek można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: spczerna@interia.pl, a podpisy uzupełnić w dogodnym terminie.

Wszystkie druki można pobrać z załączników lub ze szkoły.