rok szkolny 2016/2017

Samorząd szkolny » rok szkolny 2016/2017

Członkowie S.U.

Przewodniczący: Damian Sądaj
Zastępca Przewodniczącego: Jakub Szewc
Sekretarz: Oliwia Skiba

Opiekun S.U.
Pan Fabian Fink

Poczet Sztandarowy:
1. Oliwia Skiba,
2. Jakub Potoczny,
3. Julia Rejdych.

Pozostali Członkowie:
1. Radosław Wojciechowski,
2. Eryk Broński,
3. Paweł Czachara,
4. Filip Mandziuk,
5. Maria Rejdych,
6. Emil Klecha.