Kontakt/deklaracja dostępności

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa

im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

 


Czerna nr 52


59-730 Nowogrodziec

tel. 75 736 3314

e-mail:  spczerna@interia.pl


adres skrzynki podawczej:  /SPCzerna52/SkrytkaESP