Ważna wiadomość

Aktualności » Ważna wiadomość

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie mają udostępnione na stronie Internetowej zadania. Kontakt z nauczycielami będzie odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms, classroom, wideorozmowy, messenger . Za pośrednictwem tych środków będzie odnotowywana obecność na zajęciach. Również prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły Ewa Puzio 693714187.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym szkolne boiska, sala gimnastyczna, plac zabaw).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:  spczerna@interia.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez wychowawców klas.

     Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci

Z poważaniem

Dyrektor szkoły- Ewa Puzio