Święto...

Archiwum » Rok szkol. 2014/ 2015 » Święto...

Święto Edukacji Narodowej obchodzone jest w naszej szkole bardzo uroczyście. 14 października 2014r. uczniowie klas starszych wraz z pierwszakami zaprezentowali program artystyczny, w którym słowami poetów podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włozony w ich edukację i wychowanie.
Dzień ten był również szczególny dla najmłodszych uczniów z klasy I. Zostali oni bowiem przyjęci do szkolnej rodziny. Zanim to jednak nastąpiło musieli złożyć ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów. Aktu pasowania dokonał górnik z zaprzyjaźnionego zakładu Surmin-Kaolin.
Całą uroczystość uświetnili zaproszeni goście: zastępca burmistrza Nowogrodźca pani Iwona Janiec, sołtys wsi pan Józef Potyszka, emerytowany dyrektor szkoły pan Stanisław Twerd, przyjaciele szkoły pan Kazimierz Marczewski oraz pan Marian Nalepa. Wsród znakomitych gości znaleźli się również emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów na czele z przewodniczacą Rady Rodziców panią Urszulą Stupiec.