Wyniki II etapu Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Aktualności » Wyniki II etapu Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

W wyniku postępowania w II etapie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej, pozytywnie rozpatrzono wszystkie złożone wnioski. Pozostało 14 wolnych miejsc do klasy pierwszej oraz 5 wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego. Postępowanie uzupełniające- termin składania wniosków od 10.08 do 14.08 br. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub drogą e-mail (spczerna@interia.pl).