Informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021

Aktualności » Informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców zakończyła ubezpieczenie dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 dzieci są ubezpieczone w InterRisk Vienna Insurance Group . W załączniku informacja o ubezpieczeniu oraz instrukcja zgłaszania roszczeń.