Spotkanie z Policjantem

Archiwum » Rok szkol. 2016/2017 » Spotkanie z Policjantem

16 stycznia 2017r. gościliśmy w naszej Szkole policjantów.
Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na feriach, jak i również omówili temat terroryzmu, jako sytuacji zagrożenia.
W czasie spotkania uczniowie zostali uświadomieni, jak nieprzemyślane zabawy mogą okazać się niebezpieczne.