Dane Osobowe Bezpieczne Podczas Zdalnej Nauki

Aktualności » Dane Osobowe Bezpieczne Podczas Zdalnej Nauki

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował poradnik "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania". To materiał dla dyrektorów szkół, nauczycieli, a także rodziców i uczniów zawierający informaceje na temat bezpiecznego przetwarzania danych osobowych podczas kształcenia na odległość. W pliku zamieszczam poradnik oraz zestaw dobrych praktyk.