Komunikat dyrektora szkoły

Aktualności » Komunikat dyrektora szkoły

Dnia 26.03.2021r. zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. W wyniku postępowania do oddziału przedszkolnego przyjęto 25 dzieci (18 sześciolatków i 7 pięciolatków). Dwoje dzieci znajduje się na liście rezerwowej.
Do klasy I na rok szkolny 2021/2022 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których wnioski wpłynęły do szkoły tj. 11 dzieci. Pozostało 14 wolnych miejsc.