Druga sprawność Małego Mistrza

Archiwum » Rok szkol. 2014/ 2015 » Druga sprawność Małego Mistrza

Uczniowie klasy pierwszej zdobyli swoją drugą sprawność w programie Mały Mistrz- jest to sprawność GIMNASTYK. Do zdobycia tej sprawności dzieci przygotowywaly się bardzo długo. Na zajęciach wychowania fizycznego pod okiem nauczycieli doskonalili swoje umiejętności. 10 grudnia 2014r.
w obecności rodziców zaprezentowali swoje umiejętności, wykonując podczas sprawdzianu: przewrót
w przód, przejście po równoważni oraz jaskółkę. Wszyscy uczniowie na 100% wykonali swoje zadania.