Informacja dla uczniów i rodziców

Aktualności » Informacja dla uczniów i rodziców

         Od 17 maja 2021r. do 28 maja 2021r. w naszej szkole prowadzone będzie nauczanie hybrydowe. Wszystkie zajęcia odbywają się  zgodnie z planem lekcji oraz z wymogami sanitarnymi określonymi w "Wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa" z uwagi na Covid. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć stacjonarnych i zdalnych zamieszczone są w harmonogramie (załącznik).
W dniach 25-27 maja 2021r. odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach pozostali uczniowie naszej szkoły mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.