Mały Mistrz

Archiwum » Rok szkol. 2014/ 2015 » Mały Mistrz

Mały mistrz w szkole!
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy pierwszej w ramach zajęć wychowania fizycznego realizują program pt. "MAŁY MISTRZ". Dnia 14 października pierwszoklasiści zdobyli swoją pierwszą sprawność- sprawność lekkoatlety. Podczas wspólnych zajęć sportowych z rodzicami, uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności biegowe, rzutne i skoczne. Zajęcia były również bardzo dobrą okazją na wspólną aktywność ruchową dzieci z rodzicami. Przebiegały one w miłej atmosferze.