Zapisy do świetlicy

Aktualności » Zapisy do świetlicy

Informujemy, iż zapisy do świetlicy trwają od dziś, tj. 01.09. do czwartku, 03.09. Zapisanie ucznia do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 następuje w przypadku, gdy oboje rodziców pracuje bądź pracuje rodzic samotnie wychowujący. Zajęcia w świetlicy szkolnej rozpoczynają się od 07.09.

Prosimy o pobranie oraz wypełnienie formularzy zapisu (prosimy o podpis pod każdym oświadczeniem), a następnie dostarczenie do skrzynki szkolnej w podanym terminie.